Ειδικότερα στους καταστατικούς σκοπούς του Artfygio εντάσσονται:

  • Η εξοικείωση των ατόμων με τις τέχνες και η ένταξη των τεχνών στην καθημερινή τους ζωή, ως μέσο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη διατήρηση σωματικής και πνευματικής υγείας.
  • Η αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας, και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών ομάδων, κυρίως στους Δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Πετρούπολης.
  • Η διασύνδεση των τεχνών μεταξύ τους, μέσω της ανταλλαγής αρχών, στοιχείων και ιδεών, καθώς και μέσω της εφαρμογής μεθόδων από τη μία τέχνη στην άλλη.
  • Η σύνδεση των τεχνών με επιστήμες και ιδίως με την επιστήμη της πληροφορικής και των μαθηματικών, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
  • Η προώθηση και η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς, μέσα στα πλαίσια του πειραματισμού και της αναζήτησης νέων επιστημονικών μεθόδων και καλλιτεχνικών εκφάνσεων.