Για πιο «ειδικούς»

 

Το Artfygio αγκαλιάζει και δραστηριότητες για πιο ειδικό κοινό, καθώς:

  •  Αποτελεί έναν χώρο ανοιχτό σε νέες ιδέες και σε νέες ομάδες παραστατικών τεχνών που θέλουν να προετοιμάσουν και να αναδείξουν τη δουλειά τους. 
  • Αποτελεί έναν χώρο αλληλοδιδασκαλίας των ανθρώπων που ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες.
  • Αποτελεί έναν χώρο σκέψης και ανταλλαγής απόψεων για τις παραστατικές τέχνες.
  • Αποτελεί έναν χώρο που υποστηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πρακτική εφαρμογή νέων ιδεών που θα πάνε τις παραστατικές τέχνες ένα βήμα μπροστά.
  • Αποτελεί έναν χώρο στον οποίο μπορούν να συνδυαστούν οι τέχνες με τις επιστήμες και να οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές μελέτες και σε πρωτοπόρα καλλιτεχνικά αποτελέσματα.